Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Algemene Kampcommissie voor Doopsgezinde kampen te Warnsveld
Telefoon:0575-775831
RSIN/Fiscaal nummer:809047020
Website adres:www.akckampen.nl
E-mail:info@akckampen.nl
Adres:Het Spangoor
Postcode:7232 HA
Postdres:Het Spangoor
Postcode:7232 HA
Plaats:Warnsveld

De Stichting Algemene Kampcommissie voor Doopsgezinde kampen (hierna: AKC) is een kamporganisatie die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland. De AKC organiseert zomerkampen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 9-21 jaar.

De AKC is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de AKC.

De AKC heeft een Vrijplaatsenfonds. Het Vrijplaatsenfonds biedt financiële steun aan ouders en deelnemers voor wie de kampprijs een obstakel vormt. Tevens kunnen kampleiders een aanvraag doen bij het Vrijplaatsenfonds, voor bijvoorbeeld reiskosten.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de AKC wordt gevormd door leiders van verschillende kampen. Het bestuur telt 9 leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de AKC. Het bestuur wordt gecontroleerd door de kas controle commissie. De aanvragen van het Vrijplaatsenfonds worden behandeld door een extern persoon.

 

C. Beloningsbeleid.

De verantwoordelijke voor de administratie van de AKC ontvangt een vrijwilligersvergoeding. Leden van het bestuur van de AKC, leiding van de zomerkampen en de beheerder van het Vrijplaatsenfonds ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

D. Verslag Activiteiten.

De AKC organiseert zomerkampen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 9-21 jaar. Voor meer informatie over deze kampen zie onze website: www.akckampen.nl. Het Vrijplaatsenfonds biedt financiële steun aan ouders en deelnemers voor wie de kampprijs een obstakel vormt. Tevens kunnen kampleiders een aanvraag doen bij het Vrijplaatsenfonds, voor bijvoorbeeld reiskosten.

E. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de baten en lasten over de voorgaande jaren. In sectie F zijn de baten en lasten van het Vrijplaatsenfonds cijfermatig in beeld gebracht.

F. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van het Vrijplaatsenfonds in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl