Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Doopsgezind Kindersteunfonds te Haarlem
RSIN/Fiscaal nummer:800147741
Website adres:www.doopsgezindkindersteunfonds.nl/
E-mail:info@doopsgezindkindersteunfonds.nl
Adres:Verspronckweg 11
Postcode:2023 BA
Postdres:Verspronckweg 11
Postcode:2023 BA
Plaats:Haarlem

De Stichting Doopsgezind Kindersteunfonds is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De stichting voldoet aan de bepalingen van artikel 1a lid 1 letter j van het Uitvoeringsbesluit van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de leden 7 en 8 van dat artikel en wel als volgt:

 1. De officiŽle naam luidt: Stichting Doopsgezind Kindersteunfonds, statutaire zetel: Haarlem
 2. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41225480; het RSIN nummer is 800147741.
 3. Het postadres is: Verspronckweg 11, 2023 BA Haarlem, telefoonnummer 023 - 526 1847; het e-mailadres is: Hoekema@dds.nl
 4. De doelstelling van de stichting zoals geformuleerd in de statuten luidt:
  De stichting heeft ten doel het verstrekken van financiŽle steun aan of ten behoeve van kinderen van ten hoogste vijf en twintig jaar van Doopsgezinde ouders die naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komen alsmede aan kinder- of jeugdwerk in de Doopsgezinde Broederschap en daarbuiten.
 5. Het beleid van het bestuur is erop gericht om uit de opbrengsten van het vermogen uitkeringen te doen in het kader van de in de statuten van de stichting omschreven doelstelling.† Het bestuur zal tot een dergelijke uitkering eerst overgaan, nadat aan de hand van ingewonnen informatie (bijvoorbeeld bij predikanten of kerkenraden) is vastgesteld dat het verzoek om een financiŽle ondersteuning gerechtigd is en past binnen de doelstelling van de stichting.
 6. Samenstelling van het bestuur:
  G.H. Kaars Sijpesteijn, voorzitter
  A.G. Hoekema, secretaris
  J.W. Keizer, penningmeester†††
  De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Activiteiten Doopsgezind Kindersteunfonds

2015

In 2015 werden ca 25 aanvragen behandeld en goedgekeurd. In totaal werd daarvoor† 35.060,00 euro uitgekeerd. Aan onkosten, bankkosten en dividendbelasting moest 9.263 apart gelegd worden. De† inkomsten uit dividenden, pacht, bankrente en terugontvangen dividendbelasting waren niet voldoende om tot een evenwichtige balans te komen, zodat een negatief saldo resteerde van 15.261 euro. Dat bedrag kwam ten laste van het kapitaal.

2016

Ook in 2016 werden 25 aanvragen (soms meerdere aanvragen uit ťťn gezin) goedgekeurd, die als volgt kunnen worden onderverdeeld:

 • mindervermogende gezinnen (soms een-oudergezinnen) waar ten behoeve van school of medische redenen een bijdrage gewenst was.
 • bijdragen in de studiekosten voor jongeren uit doopsgezinde gezinnen of gezinnen die† een binding met een doopsgezinde gemeente hebben.
 • Bijdragen voor conferenties voor kinderen en jongeren, door doopsgezinde gemeenten en instellingen, of instellingen waarbij doopsgezinden nauw betrokken zijn, georganiseerd.
 • Incidentele bijdragen voor de inrichting van jeugd- en jongerenruimtes van doopsgezinde gemeenten.
 • Enkele bijdragen voor buitenlandse activiteiten t.b.v. kinderen en jongeren door doopsgezinde instellingen of instellingen waarbij doopsgezinden nauw betrokken zijn.

In totaal kon ongeveer 33.000 Euro worden uitgekeerd (2015: 35.000 Euro). Ondanks hogere dividendopbrengsten en iets lagere bankkosten leverde dit toch opnieuw een negatief resultaat op van bijna 7.000 Euro (2015: ruim 15.000 Euro).

In het bestuur vonden geen mutaties plaats.Terug naar overzichtMeer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl