Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Stuwkracht 10 te Amsterdam
RSIN/Fiscaal nummer:806092026
Website adres:www.stuwkracht10.doopsgezind.nl
E-mail:info@stuwkracht10.doopsgezind.nl
Adres:Elpermeer 27
Postcode:1025 AA
Postdres:Elpermeer 27
Postcode:1025 AA
Plaats:Amsterdam

Stuwkracht 10, een doopsgezind initiatief, krijgt verzoeken om financiële hulp uit alle hoeken van de wereld en helpt onmiddellijk in plotseling ontstane noodsituaties, ‘stil’ en eenmalig.

Deze annexe instelling is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Stuwkracht 10.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit:

A. Tas - voorzitter

H. Smit - secretaris

J. Lavooij - penningmeester

M. Maarsen-Keim - lid

 

C. Doelstelling/visie

Stuwkracht 10 heeft contacten metandere doopsgezinde organisaties. Denk aan Doopsgezind WereldWerk, Doopsgezinde Zending, Mennonieten Central Committee.

Stuwkracht 10 heeft een onbezoldigd bestuur. Er blijft niets aan de strijkstok hangen.

U geeft anoniem. De penningmeester verantwoordt jaarlijks de besteding van de donaties aan de donateurs persoonlijk.

 

 

D. Beleidsplan

Volgens de doelstelling van Stichting Stuwkracht 10kan een subsidie worden aangevraagd door:

  • doopsgezinde gemeenten en instellingen
  • individuele doopsgezinden

Voor:

  • individuele (financiële) noden
  • kleinschalige projecten in binnen- en buitenland
  • niet noodzakelijkerwijs doopsgezind

 

E. Beloningsbeleid

De bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Het verslag over 2017-2018 is hier te vinden.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl