Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Ziekenverpleging van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem te Haarlem
RSIN/Fiscaal nummer:815656270
Website adres:www.doopsgezindeziekenverpleging.nl/
Adres:Boedapeststraat 23
Postcode:2034 CX
Postdres:Boedapeststraat 23
Postcode:2034 CX
Plaats:Haarlem

Verantwoording

Gezien de vertrouwelijke aard van ons werk kunt u voor meer informatie of voor verdere vragen over de financiële verantwoording, altijd contact opnemen met het bestuur.

Staat van Baten en Lasten       
       
Staat van Baten en Lasten  2018   2019
       
Inkomsten   €   116.221,00    €   130.933,00
       
Exploitatie kosten   €     10.257,00    €        6.839,00
       
Uitkeringen   €   147.395,00    €   105.135,00
       
       

Toelichting:
Inkomsten zijn afkomstig uit het kapitaal en de netto opbrengst uit onroerend goed.
Exploitatiekosten betreffen onder meer accountants- en bestuurskosten.
Uitkeringen zijn gedaan aan natuurlijke personen en instellingen die voldoen aan de doelstellingen van de Stichting.

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl