Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Ziekenverpleging van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem te Haarlem
RSIN/Fiscaal nummer:815656270
Website adres:www.doopsgezindeziekenverpleging.nl/
Adres:Boedapeststraat 23
Postcode:2034 CX
Postdres:Boedapeststraat 23
Postcode:2034 CX
Plaats:Haarlem

Verantwoording

Gezien de vertrouwelijke aard van ons werk kunt u voor meer informatie of voor verdere vragen over de financiële verantwoording, altijd contact opnemen met het bestuur.

Staat van baten en lasten     2015       2016
Inkomsten € 121.220,- € 109.280,-
Exploitatiekosten €    5.032,- €     6.275,-
Uitkeringen €  97.383,- € 108.273,-

Toelichting:
Inkomsten zijn afkomstig uit het kapitaal en de netto opbrengst uit onroerend goed.
Exploitatiekosten betreffen onder meer accountants- en bestuurskosten.
Uitkeringen zijn gedaan aan natuurlijke personen en instellingen die voldoen aan de doelstellingen van de Stichting.Terug naar overzicht  Meer informatie  
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl