Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Het Weeshuis van de Doopsgezinde Collegianten de `Oranjeappel` te Amsterdam
RSIN/Fiscaal nummer:002560513
Website adres:www.deoranjeappel.com
E-mail:info@deoranjeappel.com
Adres:Elpermeer 27
Postcode:1025 AA
Postdres:Elpermeer 27
Postcode:1025 AA
Plaats:Amsterdam

De Oranjeappel is een vermogensfonds en wordt beheerd door ABN Amro – Mees Pierson. De te verwachten omvang van het rendement bepaalt mede de omvang van de toekenningen. Dit was en is vast beleid. Het streven is om dit beleid in de toekomst ongewijzigd voort te zetten.

Stichting Weeshuis der Doopsgezinde collegianten de Oranjeappel      
KvK 41199045      
       
Verkorte staat van baten en lasten Begroting 2021 Rekening 2021 Rekening 2020
Baten      
Opbrengst uit vermogen 50.000,00 39.131,84 50.160,59
       
 Totaal baten 50.000,00 39.131,84 50.160,59
       
Lasten      
Uitkeringen 40.000,00 37.865,00 41.848,00
Overige lasten 40.000,00 41.551,66 39.579,08
       
Totaal lasten   79.417,66 81.427,08
       
Resultaat (baten-lasten)   40.295,82 31.266,49
Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl