Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Vrienden van het Doopsgezinde Kerkgebouw te Almelo
Telefoon:0546-818616
RSIN/Fiscaal nummer:851475322
Website adres:www.vrienden-dgka.nl
E-mail:vrienden@dgalmelo.doopsgezind.nl
Adres:Grotestraat 57
Postcode:7607 CD
Postdres:Grotestraat 57
Postcode:7607 CD
Plaats:Almelo

Naam:

Stichting Vrienden Doopsgezind Kerkgebouw Almelo

Belastingnummer:

8514.75.322

KvK Oost Nederland:

54878772

Contactadres:

p/a Poptastate 11, 7608 XP  ALMELO

Bestuurssamenstelling:

dHr.P.U.Bergsma, voorzitter,

Mw.E.A.Nekeman, secretaris,

dHr.H.H.de Vries, penningmeester,

 

Beleidsplan:

Voor het geldende beleidsplan klik hier

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen beloning, alleen vergoeding van werkelijk gemaakte kosten.

Doelstelling:

 

De instandhouding - als kerk en als monument - van de Doopsgezinde Kerk aan de Grotestraat 57 te Almelo, met bijbehorende zalen.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

 

Voor een samengevat jaarverslag klik hier

Financiële verantwoording:

Voor het financiële overzicht klik hier

 

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl