Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Oude Groninger Vermaningen te Noordbroek
RSIN/Fiscaal nummer:822740473
Adres:Hoofdstraat 53
Postcode:9635 AT
Postdres:Hoofdstraat 53
Postcode:9635 AT
Plaats:Noordbroek

Financieel verslag

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI      
       
   begroting  rekening rekening
  2019 2019 2018
       
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen      
Bijdragen gemeenteleden      
Subsidies en overige bijdragen van derden         244.319            6.170          14.670
Overige Baten            9.360            9.507            9.733
Totaal Baten         253.679          15.677          24.403
       
Lasten      
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)       
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk      
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk      
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)           343.838           13.059           13.854
Lasten overige eigendommen en inventarissen                 135            8.184
Salarissen (koster, organist e.d.)      
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente      
Overige Lasten      
Totaal Lasten         343.838          13.194          22.038
       
Resultaat (baten - lasten)         -90.159            2.483            2.365

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl