Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Fonds voor Jeugdwerk te Giethoorn
RSIN/Fiscaal nummer:801 658 561
KVK:76037444
Website adres:www.kraggehuis.nl
E-mail:Kraggehuisfinancien@gmail.com
Adres:Binnenpad 50
Postcode:8355 BT
Postdres:Binnenpad 50
Postcode:8355 BT
Plaats:Giethoorn

Fonds voor Jeugdwerk

Het Fonds voor Jeugdwerk is namens de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Kraggehuis en exploiteert uit dien hoofde het Kraggehuis. Het Kraggehuis is eigendom van de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer is 801 658 561 

Het postadres van het Fonds voor Jeugdwerk is: Binnenpad 50, 8355 BT, Giethoorn.
Het postadres van het Kraggehuis is: Binnenpad 50, 8335 BT Giethoorn.

De doelstelling van het Fonds voor Jeugdwerk

Het bevorderen van het jeugd- en jongerenwerk dat in verband staat met de Doopsgezinde Gemeente te Giethoorn. Dit komt in de praktijk neer op het subsidiëren van Kindereiland en de Scoutinggroep Brederwiede. Beiden vinden plaats op initiatief van, en onder toezicht van de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn.

Het Fonds voor Jeugdwerk valt onder de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn. Dit is een geloofsgemeenschap. De voorzitter en penningmeester zijn (belijdende) leden van deze gemeente, de predikant van de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn is adviseur. Het Fonds voor Jeugdwerk heeft geen winstoogmerk. Het oogmerk van eventuele winst is, dat deze als subsidie verstrekt wordt aan bovengenoemde jeugdwerkactiviteiten. Indien er verlies geleden wordt, springt de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn financieel bij om de subsidiëring mogelijk te maken. Alle uitgaven die we doen, doen we om het Kraggehuis in stand te houden zodat we kunnen verhuren waarmee we uiteindelijk het jeugdwerk kunnen subsidiëren. 

Daarnaast proberen we als Fonds voor Jeugdwerk cultureel erfgoed in stand te houden. De bij het Kraggehuis behorende Gieters Punters stellen we beschikbaar aan scholen en andere groepen zodat deze kennis kunnen maken met het punteren als cultureel erfgoed. 

Samenstelling bestuur

Voorzitter: 
Penningmeester: 
Secretaris:     
Overige bestuursleden:   

Harm Scholtens
Henri-Pieter Gorte
Karin Bouwer
Nathalie den Besten

Beloningsbeleid bestuur en personeel

Bestuurders van het Fonds voor Jeugdwerk krijgen geen beloning. Het zijn onbezoldigde functies. Het personeel, bestaande uit schoonmaaksters, wordt betaald voor hun werkzaamheden. Hiervoor is een arbeidsovereenkomst met hen afgesloten. De beheerder krijgt een vergoeding voor zijn diensten (reserveringen, onderhoudswerkzaamheden, beheerdersactiviteiten, etc.).  

Actueel verslag van activiteiten (2021)

 • •    Aanleg van zonneboiler.
  •    Kozijnen beneden zijn vervangen voor kunststof.
  •    2 punters zijn volledig vervangen.
  •    Onderhoudswerkzaamheden beschoeiing.
  •    Nieuw gras ingezaaid.
  •    Aanschaf nieuwe matrassen.
  •    Vervanging buitenboordmotor werkpunter en verhuurpunter.
  •    Verstrekken subsidie aan kindereiland.
  •    Vervangen vriezer.
  •    Vervangen plafond in ze zaal, waardoor de akoestiek verbeterd is.
  •    Het Kraggehuis is 79 nachten verhuurd wat wegens Corona veel minder is dan in een gebruikelijk verhuurjaar.
  •    Er hebben 572 personen overnacht op het Kraggehuis in 2021.

Financiële verantwoording (2021)

Volledigheidshalve wordt volstaan met de publicatie van de verkorte jaarrekening.

Verkorte jaarrekening 2021

In geval van vragen m.b.t. het totale financiële jaaroverzicht (balans, overzicht vaste activa en exploitatieoverzicht) kunt u zich wenden tot de penningmeester van het Fonds voor Jeugdwerk in Giethoorn. E-mail adres: Kraggehuisfinancien@gmail.com

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl