Anbi A t/m Z

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Noorder Vermaning te Koudum
Website adres:www.dnv.nl
E-mail:info@dnv.nl
Adres:Binnendijk 15
Postcode:8723CV
Postdres:Binnendijk 15
Postcode:8723CV
Plaats:Koudum

De Stichting Noorder Vermaning (SNV) is opgericht met als doel de doopsgezinde Rijksmonumenten in Noord-Nederland in stand te houden. Het streven is een groot deel van de doopsgezinde Rijksmonumenten uit deze regio in haar Stichting op te nemen. Om dit te realiseren benadert de SNV alle doopsgezinde gemeenten en instellingen in Noord-Nederland.

Hiermee wordt aangesloten bij de landelijke trend om een bundeling van Rijksmonumenten te bevorderen, zodat kennis, kunde en financiering gewaarborgd blijven. 

In 2015 is de Stichting Noorder Vermaning reeds juridisch eigenaar geworden van het Schuilkerkje in Pingjum en van het Menno Simons-monument in Witmarsum en daarme rechtsopvolger van de (oude) Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland. Het dagelijks beheer van de beide Rijksmonumenten is in handen van de (nieuwe) Stichting Menno Simons SDMF.

Voor vragen over aansluiting bij de Stichting Noorder Vermaning of over de instandhouding van doopsgezinde Rijksmonumenten in Noord-Nederland kunt u contact opnemen met het bestuur: 

Voorzitter:

Gerke Walinga
De Griene Singel 2
8566 JA Nijemirdum
telefoon: 0514 - 571530
e-mail:  windwerk@hetnet.nl

Secretaris:

Nienke Kingma
Snekerpoort 24
8701 HL Bolsward
telefoon: 0515 - 573478      
Email: sietzekingma@gmail.com

Penningmeester:

Henk Hoekema
Binnendijk 15
8723 CV Koudum
telefoon: +31 6 223 548 04      
e-mail: henk@hoekema.nl

De bankrekening van de Stichting Noorder Vermaning is 

NL 21 RABO 0125 7737 57 te Koudum

De eventuele giften zullen ten goede komen aan de instandhouding c.q. de restauratie van de Rijksmonumenten die de SNV in portefeuille heeft. 

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Terug naar overzicht 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl